Nettoprisindeksregulering

17. januar 2020

Det følger af Lejelovens § 53, stk. 2, at det kan aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved …

Vil du læse hele denne artikel?

Login Bliv medlem